Astronomie a astrofyzika

Web neni aktualizovan...

Astrofyzika

1. Úvod


Na počátku objevu gama záblesků stála studená válka. Spojené státy americké vyslaly v letech 1963-1965 do kosmického prostoru 3 dvojice družic Vela za účelem detekce výbuchů sovětských jaderných zbraní, a to jak v kosmickém prostoru a tak i na Měsíci.

Družice na konci 60. let opravdu detekovaly výbuchy o obrovských energiiích. Američané vyloučili,že by se mohlo jednat o sovětské jaderné zbraně. Jak se záhy ukázalo, jednalo se o ryze kosmické jevy. V roce 1973 předala armáda výsledky astronomům. Vědci o těchto jevech do této doby neměli ani tušení. Pozemské přístroje v té době nebyly schopny detekovat tyto vesmírné jevy, protože gama záření je účinně odstíněno atmosférou. Astronomové zjistili, že gama záblesk má mnohonásobně větší energii, než je svítivost celé galaxie Mléčné dráhy, kde je přibližně 1011 hvězd.V současné době zde pozorujeme desítky takových soustav.

Hvězdokupa je seskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace. Hvězdokupy se dělí do dvou základních typů: otevřené a kulové. Některé z nich, jako například Plejády (Kuřátka), jsou viditelné i pouhým okem.

R. C. Hartman, M. Böttcher, G. Aldering, et al.
Astrophysical Journal, 553, 683 (2001)