Astronomie a astrofyzika

Web neni aktualizovan...

Astrofyzika

Hvězdokupa

Hvězdokupa je seskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace. Hvězdokupy se dělí do dvou základních typů: otevřené a kulové. Některé z nich, jako například Plejády (Kuřátka), jsou viditelné i pouhým okem.
Hvězdokupa Plejády

Hvězdokupa Plejády

Otevřené hvězdokupy

Otevřené hvězdokupy nemají žádný specifický tvar a obsahují několik desítek až několik stovek hvězd. Lze předpokládat, že hvězdy v otevřených hvězdokupách jsou stejně staré, a že tedy také společně vznikly. Ze stejného důvodu jsou jasné hvězdy v otevřených hvězdokupách horké a bílé a nachází se mezi nimi množství mlhovin, jako třeba v případě Plejád. Otevřené hvězdokupy bývají ovlivněny gravitací okolních hvězd, která která nakonec způsobí rozpad hvězdokupy.Kulové hvězdokupy

Kulová hvězdokupa M92

Kulová hvězdokupa M92

Kulové hvězdokupy jsou odlišné. Mají zhruba kulový tvar a tvoří je až milion hvězd. Kulové hvězdokupy měří v průměru asi 150 světelných let. Hvězdy v nich jsou načervenalé, neboť je tvoří nejstarší známé hvězdy. Obklopují naši Galaxii a vytvářejí tak tzv. galaktické halo. Ze všech známých kulových hvězdokup v Galaxii jsou bez problémů pouhým okem viditelné pouze tři. Kulové hvězdokupy obsahují také cefeidy, takže je možné měřit jejich vzdálenost. Mnoho z nich je hodně daleko, přinejmenším 2*10 světelných let. Kdyby bylo naše Slunce součástí kulové hvězdokupy, blízké hvězdy by zářily tak, že by obloha nebyla nikdy temná, předměty by i v noci vrhaly stíny.Rozložení hvězdokup v naší Galaxii

Kulové hvězdokupy tvoří kulové halo, zatímco otevřené hvězdokupy jsou roztroušeny po celé rovině galaktického disku. Mnohé obsahují mladé hvězdy a lze je ztotožnit s oblastmi plynu a prachu, které představují rodiště hvězd.

Žádné komentáře